Whatsapp

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı

Operasyon Süresi
4 Saat
Sonuçların Kalıcılığı
Ömür Boyu
Hastanede Yatış
1 Gün
Hassasiyet Süresi
3 Hafta
Anestezi
Genel Anestezi
İşe Dönme Süresi
3 Hafta
ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK İÇİN
Bizimle İletişime Geçin
KVKK ve Gizlilik Sözleşmesi Okudum, onaylıyorum.

İçerikler

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı nedir?

Meme Büyütme Ameliyatı veya halk arasında bilinen ismiyle göğüs büyütme ameliyatı, meme dokusunun büyüklüğünden ve dolgunluğundan memnun olmayan kadınlara yapılan bir estetik cerrahi ameliyatıdır. Genetik faktörler ve ergenlik döneminde meme dokusu, bazı kadınlarda yeterli oranda gelişmeyebilir.

Bu durum da meme formunun vücudun diğer bölgelerine oranla daha küçük kalmasına neden olabilir. Günümüzde feminen görünümün altın kurallarından biri olarak kabul edilen dolgun meme formuna kavuşmanın etkin yolu, meme büyütme ameliyatlarıdır.

Güvenilir ve konforlu operasyonlar olan meme büyütme ameliyatlarından amaç; vücuttan taşmayan ancak varlığı belli olan biçimli ve dolgun meme formu elde etmektir. Gelişen medikal teknolojiler sayesinde birçok farklı tekniği kullanılabildiği konforlu operasyonlar olan meme büyütme ameliyatları; yüksek hasta memnuniyetinin sağlandığı, hastalara ömürlük sonuçlar sunan operasyonlardır.

İri, dolgun, biçimli göğüsler veya daha tıbbi bir ifadeyle “meme formu”…

İnsanlığın var oluşundan bu yana dolgun meme formu her zaman için kabul görmüş; arzulanan, istenen, tercih edilen olmuştur. Günümüzdeki dolgun meme formuna olan talep bundan yıllar önce de en az bugünkü kadar canlıydı.

Öyle ki bugün Viyana Doğa Tarihi müzesinde sergilenen Willendorf Venüsü’ne baktığımızda bu talebi görebiliriz. Millattan önceye tarihlenen Willendorf Venüsü, dolgu diyebileceğimiz bir forma sahiptir.

Büyük meme formuna olan ilginin günümüzde kabul gören birçok açıklaması vardır. Estetik olarak bakıldığında kadın vücudunun kıvrımlı olmasının daha kabul edilebilir ve arzulanabilir olduğunu söyleyenler olduğu gibi genetik kodlarımız nedeniyle büyük meme formunun bilinç altımızda doğurganlığı ve sağlığı temsil ettiğini söyleyenler de vardır.

Günümüze geldiğimizde zaman zaman büyük meme formu mu yoksa küçük (hatta avuç içine sığacak boyutta) meme formunun mu daha çekici olduğu tartışılsa da dünyada en çok yapılan ameliyatlardan biri olan meme büyütme ameliyatlarını düşündüğümüzde büyük meme formuna olan talebin hâlâ canlı olduğunu söylemek sanıyoruz ki yanlış olmaz.

Geçmişten günümüze değişen birçok güzellik standardı olmakla birlikte yıllardır değişmeyen “dolgun, dik ve biçimli meme” taleplerini göz önünde bulundurduğumuzda dolgun ve iri göğüslerin çok uzun yıllar daha popüler olacağını söyleyebiliriz.

Dik ve dolgun memeye olan talebi birçok farklı nedenle açıklayabiliriz; tarihler etkenler, genetik kodlar, dekolte kıyafet seçimi veya dişilin ön plana çıkarılmasını istemek…

Nedeni her ne olursa olsun Doku Clinic olarak her kadının kendini iyi ve güzel hissettiği vücut formuna kavuşmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Her yıl dünyanın pek çok farklı yerinden ağırladığımız hastalarımıza vücutlarıyla uyumlu, dik ve biçimli bir meme görünümü sağlıyor, evlerine mutlu bir şekilde dönmelerine yardımcı oluyoruz.

Meme büyütme veya halk arasındaki adıyla göğüs büyütme ameliyatlarına olan talebin böylesine fazla olması, kuşkusuz ki bu operasyonların her geçen gün daha da gelişmesindeki en büyük etken. Bugün, söz konusu meme büyütme ameliyatları olduğunda farklı kesi yöntemlerinden meme büyütme tekniklerinden hatta çeşitli implantlardan bahsedebiliyoruz.

Artan talep karşısında gelişmeye ve hastalar için daha da konforlu bir hale gelmeye başlayan meme büyütme operasyonları; dik ve dolgun bir meme görünümüne kavuşmanın tek etkin yolu olarak karşımıza çıkıyor.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı ne işe yarar?

Göğüs büyütme ameliyatı, doğru planlama ve teknikler kullanıldığı takdirde daha dolgun bir meme formu elde etmemizi sağlar. Meme büyütme ameliyatı sayesinde vücut hatlarıyla uyumlu, dekolte bölgesi belirgin, dolgun ve biçimli meme görünümü elde etmek mümkündür.

Bununla birlikte meme büyütme ameliyatları ile sadece memeye dolgunluk verilmez, eğer meme formunda herhangi bir asimetri söz konusuysa doğru bir müdahale ile meme büyütme ameliyatı sayesinde bu asimetri de giderilebilir.

Meme büyütme ameliyatlarının kadınlar üzerinde hem fiziksel hem de psikolojik etkileri vardır. Meme büyütme ameliyatı sayesinde daha dolgu ve biçimli bir meme formuna kavuşan kadınlarda öz güven artışı olduğu bilinmektedir.

Operasyon sonrası kendilerini daha feminen daha dişi hisseden kadınlar, sosyal hayata daha fazla dahil olmakta ikili ilişkilerinde daha mutlu olmaktadırlar.

Meme büyütme ameliyatı, kadınların kendilerini hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha iyi hissetmelerini sağlayan, dünya çapında da her geçen gün daha da popülerleşen estetik operasyonlardır.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı için doğru zaman nedir?

Vücut ile orantısız veya vücuda oranla daha küçük kalmış, yeterli gelişmeyi gösterememiş meme dokusunun birçok nedeni olabilir. Bu nedenler genetik faktörlerden kaynaklanabildiği gibi ergenlik döneminde kullanılan ilaçlar veya geçirilen fiziksel travmalardan da kaynaklanabilir. Bu sebeple gelişim çağındaki kadınlara meme büyütme ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.

Göğüs büyütme ameliyatı için doğru zaman, hastaların duygusal olarak stabil olduğu ve bilinçli kararlar alabildiği zamanlardır. Genellikle 20’li ve 30’lu yaşların ortalarında tercih edilen operasyonlar olan göğüs büyütme ameliyatları, yaz kış rahatlıkla yapılabilen operasyonlardır.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı hazırlık süreci nasıldır?

Meme büyütme ameliyatları, düşük de olsa riskleri olan operasyonlardır. Her branşta her ameliyatta olduğu gibi meme büyütme ameliyatında da belirli riskler vardır. Bu riskleri en aza indirmenin etkin yolu operasyona çok iyi bir şekilde hazırlanmaktır. Bu kapsamda meme büyütme ameliyatına hazırlanırken hastaların dikkat etmesi gereken bazı durumlar söz konusudur.

Hemen hemen her operasyonda olduğu gibi göğüs büyütme ameliyatında da ameliyattan yaklaşık 10 gün öncesinde antikoagülan olarak da bilinen kan sulandırıcı ilaçların kullanımına ara verilmelidir. Aspirin, ecopirin gibi hap formların yanı sıra oksapar, enox gibi hazır enjeksiyonların kullanımına da ara verilmelidir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır ki o da kan sulandırıcı ilaçların kullanımına ara verilmeden önce mutlaka bu ilaçları size reçete eden doktorun onayının alınması ve süreçle ilgili kendisinin bilgilendirilmesidir. Böylelikle gerek operasyon gününe kadar gerekse operasyondan sonraki süreçte tedavinizle ilgili değişikliğe gidebilir.

Kan sulandırıcı ilaçları yanı sıra kan sulandırıcı etki gösterdiği düşünülen takviye gıdalar, vitaminler ve özellikle bitki çaylarının tüketimine de yine meme büyütme ameliyatı hazırlık sürecinde ara verilmelidir.

Göğüs büyütme ameliyatları konforlu operasyonlardır. Hastaların hızlı bir şekilde toparlanmasına olanak sağlayan operasyonlardan biri olan göğüs büyütme ameliyatlarında, gerek hazırlık süreçlerinde gerekse iyileşme dönemlerinde sigara ve alkol tüketimine de dikkat edilmesi gerekir.

Alkol tüketimi, vücudun sağlıklı bir şekilde iyileşmesini yavaşlatırken sigaranın içerisinde bulunan nikotinin doku yenilemesini geciktirdiği bilinmektedir. Bu sebeple operasyonun öncesinde ve sonrasında iyileşme dönemi tamamlanana kadar hastaların sigara ve alkol tüketiminden kaçınmaları önemlidir.

Göğüs büyütme ameliyatına hazırlanırken dikkat edilmesi gerkene bir diğer durum da kişinin genel iyilik halidir. Olası bir enfeksiyon durumunda operasyon erteleneceği için hazırlık döneminde hastaların beden sağlıklarına çok iyi bir şekilde bakmaları, düzenli uyumaları, yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmeleri gerekir.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı nasıl yapılır?

Meme büyütme ameliyatları genel anestezi altında, tam teşekküllü bir hastane yapılan operasyonlardır. Bu operasyonlar hastanede  1 gün kalmayı gerektirir. Meme büyütme ameliyatları veya bir diğer ismiyle göğüs büyütme operasyonları, eğer kombine bir uygulama söz konusu değilse ortalama 1,5 saatte tamamlanan ameliyatlardır.

Göğüs büyütme ameliyatlarında farklı implantlar ve teknikler kullanıldığı gibi farklı planlamalar da söz konusudur. Bazı hastalarda meme implantı kas altına yerleştirilirken bazı hastalarda kas üstüne yerleştirilmektedir. Bununla birlikte yapılacak kesi de hastadan hastaya değişiklik göstermektedir.

Hastaların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel planlanan operasyonlar olan meme büyütme ameliyatlarında meme ucundaki renkli kısımdan (areola) veya meme altından kesi yapılabilmektedir. Meme altından yapılan kesilerde, ameliyat izi meme dokusunun vücut ile birleştiği kısma denk gelmesinden dolayı ameliyat izi çok iyi bir şekilde kamufle edilebilmektedir.

Aynı şekilde, meme ucunda areola denilen renkli kısım ile cildin normal renginin birleştiği yerden yapılan kesilerde de operasyon sonrası ameliyat izi çok iyi saklanabilmektedir.

Meme büyütme ameliyatı için başvuran hastalar için ilk etapta konsültasyon muayenesi yapılır. Bu muayenede hastaların tıbbi geçmişleri alınır varsa kullandıkları ilaçlar kayda alınır. Akabinde hastanın istekleri doğrultusunda yararlanabileceği ameliyat teknikleri ve protezlerden bahsedilir.

İhtiyaç duyulan büyüklük ve yönteme aşağı yukarı karar verdikten sonra hastaların fotoğrafları çekilir ve bilgisayar destekli simülasyon seçeceği sunan 3D Vectra XT cihazına fotoğraflar yüklenir.

Simülasyon programının sağladığı teknoloji sayesinde hastalara operasyon sonrası nasıl görüneceklerine dair yaklaşık bir görünüm sunulur. Bu kapsamda fotoğraflar üzerinden simülasyonda son değişiklikler yapılır ve ameliyat planı onaylanır. Akabinde ameliyat günü için tarih belirlenir.

Ameliyat günü, cerrahımız hastamızı odasında ziyaret eder ve son kontrolleri yapar. Akabinde hastamızın ameliyat planına uygun şekilde operasyon bölgesinde gerekli çizimler yapılır. Akabinde de hastamız ameliyathaneye götürülürken cerrahımız ameliyata hazırlanmak için hastamızın yanından ayrılır.

Meme büyütme ameliyatı tam teşekküllü bir hastanede genel anestezi altında yapılan bir operasyondur. Hastamız ameliyathanede genel anestezi altına alındıktan sonra operasyon başlar.

Konsültasyon muayenesinde karar verildiği şekilde yapılan kesilerle başlayan operasyon, her iki implantın yerleştirilmesinin akabinde dikişlerle tamamlanır. Dikişlerin yanı sıra yeni göğüs formunun iyi bir şekilde korunması için özel şekilde sargılama yapılır. Operasyon sonrasında hastalara dren takılır ve hastalarımız odaya alınır.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı kimlere yapılır?

Meme büyütme ameliyatı; 18 yaşını doldurmuş, meme dokusunda yeterli gelişme olmayan veya hali hazırdaki meme formu vücut hatlarına oranla daha küçük olan, dolgun bir meme formu isteyen ve anestezi almasına engel bir durum olmayan her kadına yapılabilen bir operasyondur.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı için hangi yöntemler kullanılır?

Dünyada en sık tercih edilen operasyonlardan biri olan meme büyütme ameliyatları veya bir diğer deyişle göğüs büyütme ameliyatları, günümüzün modern teknolojileri sayesinde artık çok daha konforlu şekilde yapılmaktadır.

Geçmişten günümüze estetik uygulamalarda atılan başarılı adımlar sayesinde günümüzde, meme büyütme ameliyatlarında birden fazla teknik kullanılabilmektedir.

Meme büyütme (Göğüs Büyütme) ameliyatları günümüzde 3 farklı teknikle yapılabilen operasyonlardır. Bunlar; meme implantı veya halk arasında daha yaygın olarak bilinen haliyle, silikonlarla yapılan ameliyatlar, yağ enjeksiyonu ile yapılan ameliyatlar ve her iki tekniğin bir arada kullanıldığı kompozit teknikle yapılan ameliyatlardır.

Hastalar için birçok avantajı beraberinde getiren farklı 3 teknikle yapılabilen meme büyütme ameliyatlarında hangi tekniğin kullanılacağına, konsültasyon muayenesi esnasında karar verilmektedir. Hastaların ihtiyaç duyduğu değişiklik, meme dokusunun durumu ve hastaların beklentileri, meme büyütme ameliyatında kullanılacak tekniğin seçiminde önemlidir.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?

Göğüs büyütme ameliyatından sonra kontrol muayenelerine düzenli şekilde gelinmesi gerekir. Ameliyattan sonraki dönemde cerrahımızın yönlendirmelerinin dikkatle dinlenmesi ve medikal sütyenin kullanılmaya devam etmesi gerekir.

Operasyon sonrası dönemde sosyal hayata dönülse dahi ilk 6 ay boyunca operasyon bölgesinin travmalardan korunması gerekir. Meme büyütme ameliyatından sonra dikkat edilmesi gereken bir başka durum da araba kullanılmasıdır.

Ameliyatı takip eden ilk hafta boyunca araba kullanılmamalı, arabanın ön koltuğuna oturulmamalı ve emniyet kemeri takılmamalıdır. Emniyet kemeri, operasyon bölgesine baskı uygulayabilir bu sebeple operasyonu takip eden ilk haftalarda dikkat edilmesi gerekir.

Ameliyat sonrası kolların çok fazla hareket ettirilmemesi gerekir. Yine ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken bir başka konu da spor ve egzersizlerdir. Göğüs büyütme ameliyatını takip eden ilk 1 ay boyunca ağır egzersizlerden kaçınmak gerekir. Bu dönemde sadece kan akışını güçlendirmek için hafif tempolu yürüşler yapılmalıdır.

İyileşme dönemi tamamlanana kadar hastaların kan sulandırıcılardan ve kan sulandırıcı etki gösteren takviye gıdalardan uzak durması gerekmektedir. Operasyondan sonra ilk 3 hafta boyunca göğüs bölgesinde hassasiyet görülmesi beklenen bir durumdur. Bu süre zarfı boyunca yüzü koyun yatılmamalı veya yatarken yana dönülmemelidir. Baş daima kalp hizasından yukarıda olacak şekilde yatılmalıdır.

Göğüs büyütme ameliyatından sonra cerrahlarımızın yönlendirceği şekilde göğüs bölgenize hafif masajlar yapmanız olası ödemlerin hızlıca geçmesine yardımcı olacaktır. Meme büyütme ameliyatından sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da cinsel hayattır. Ameliyatı takip eden ilk 1 ay boyunca hastaların mutlaka cinsel perhiz uygulaması gerekmektedir. Yine bu süre zarfı içerisinde hastaların alkol tüketiminden kaçınması gerekmektedir.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı avantajları nelerdir?

Göğüs büyütme veya bir diğer ismiyle meme büyütme ameliyatı hastalara pek çok avantaj sağlayan bir operasyondur. İyi ve kişiye özel bir şekilde planlanan meme büyütme ameliyatı sonrasında iki meme arasındaki asimetri giderilir, dik ve biçimli bir o kadar da dolgun bir meme formu elde edilir. Vücut ile uyumlu bir meme formunun elde edilmesinin akabinde hastalar hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissederler.

Feminen görünümün perçinlendiği bir operasyon olan meme büyütme ameliyatı, gerek sağladığı hızlı iyileşme süresi gerekse fiziksel görünümde yarattığı değişiklikler sayesinde kadınların hem vücutlarına hem de ruhlarına dokunan bir operasyondur.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı sonrası sosyal hayata dönüş

Göğüs büyütme ameliyatlarından sonra 1 gün hastanede kalınır. Operasyonun 3. gününde ılık suyla kolları fazla kaldırmamak şartıyla duş alınabilir. 4-5 gün sonra hastalar medikal sütyen kullanmak şartıyla sosyal hayata dönebilirler. Kollarını fazla kaldırmamak ve ağır egzersizlerden kaçınmak şartıyla 7 gün sonra iş yaşamına dönebilirler.

Operasyondan 1 ay sonra spor yapılabilir. Cinsel birliktelik yaşanabilir.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı öncesi sonrası

Göğüs büyütme ameliyatı öncesi sonrası fotoğrafları, göğüs büyütme ameliyatı olmak isteyen hastalar için bir nevi kılavuz niteliğinde olabilmektedir. Yaşanan değişimin öncesi sonrası fotoğraflarda çok net bir şekilde görüldüğü ameliyatlardan biri olan meme büyütme ameliyatlarında, eski hastalara dair bu fotoğraflar hasta adaylarının cerrah seçimini de kolaylaştırmaktadır.

Her ne kadar konsültasyon muayenesinde simülasyon programlarıyla kişiye özel planlamalar yapılsa da bir nevi kullanıcı yorumu işlevi gösteren öncesi sonrası ameliyat fotoğrafları, hasta adaylarının karar sürecini etkilemektedir.

Meme büyütme ameliyatı öncesi sonrası hasta fotoğrafları için web sitemizi inceleyebilir veya merkezimizin telefon numaralarından bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Meme implantı (Silikonlar) ile yapılan meme büyütme ameliyatları

Meme büyütme ameliyatlarında en çok tercih edilen tekniklerden biri de meme implantı olarak da bilinen özel protezlerle yapılan ameliyatlardır. Meme protezleri, hastaların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda farklı boyutlarda ve şekillerde olabilmektedir.

Günümüzde kullanımda olan şekil bakımından 2 farklı meme protezi, meme implantı, bulunmaktadır. Bunlar; anatomik (damla) şeklindeki protezler ve yuvarlak forma sahip protezlerdir.

Anatomik (Damla) Protezler

Meme derisinde sarkma olmayan veya toparlama işlemi tercih etmeyen hastalarda tercih edilen bir protez çeşididir. Anatomik veya bir diğer ismiyle damla protezler, adından da anlaşılacağı üzere su damlası şekinde olan protezlerdir.

Bu protezlerin üst kısmı düz, alt kısmına doğru gidildikçe kavislidir. Göğüs kafesi uzun hastalarda veya göğüs bölgesindeki derisi ince hastalarda tercih edilen protezlerdir.

Anatomik veya bir diğer ismiyle damla protezler, doğal görünümden ödün verilmeden vücut hatlarıyla uyumlu bir meme formu elde edilmesinde etkilidir. Damla protezler, göğsü taklit edebilecek şekilde üretilen protezlerdir.

Bu sebeple meme dokusu küçük ve meme dokusunda hafif sarkma olan hastalarda damla protezler hem meme cildini toparlar hem de hastaların ihtiyaç duyduğu dolgun görünümü kazanmalarına yardımcı olur.

Damla protezler, farklı boyutlarda (size) olabilirler. Hastalarda kullanılacak olan cc, boyut büyüklüğüne konsültasyon esnasında karar verilir.

Meme büyütme ameliyatlarında eğer implantlar tercih edilecekse kullanılacak implantın boyutu çok iyi bir şekilde analiz edilip belirlenmelidir. Aksi halde sırf daha dolgun bir görünüm için vücuda ağır gelebilecek bir protez seçimi yapılırsa, ileriki yıllarda hastalar sırt ve bel ağrıları ile uğraşmak zorunda kalabilirler.

Damla protez olarak da bilinen anatomik protezler, güvenilir materyallere sahiptirler. Patlamaları veya akmaları ya da vücut içerisinde dağılmaları söz konusu değildir.

Damla protezlerin içerisinde özel bir jel bulunmaktadır. Kohesivitesi yüksek kabul edilerler. Bir protezin kohesivitesinin yüksek olması, o protezin uzun yıllar kendi formunu koruyabileceği, şekil değiştirmeyeceğini belirtir. Damla veya bir diğer ismiyle anatomik protezler, kohesivitesi yüksek güvenilir materyallerdir.

Uzun yıllardır meme büyütme ameliyatlarında kullanılan damla (anatomik) protezler; kas altına veya kas üstüne uygulanabilir. Ancak hastadan hastaya değişmekle birlikte damla protezlerin genellikle kas üstüne yerleştirildiği bilinmektedir.

Yuvarlak Protezler

Söz konusu meme implantı ile yapılan göğüs büyütme ameliyatları olduğunda kullanılan bir diğer protez çeşidi de yuvarlak protezlerdir. Özellikle yüksek profil dediğimiz (yüksek cc) hastaların tercih ettiği protezlerdir.

Yuvarlak protezler de doğru şekilde uygulandığında en az damla protezler kadar doğal bir görünümün elde edildiği protezlerdir. Yuvarlak protezler, adından da anlaşılacağı üzere yuvarlak bir forma sahiptir.

Yani damla protezlerde olduğu gibi üst kısımları düz değil yuvarlaktır. Bu sebeple özellikle göğüs dekoltesinin daha fazla belirgin olmasını isteyen ve meme boyutunda fazla bir büyüme tercih eden hastalarda yuvarlak meme protezleri tercih edilmektedir.

Hastaların talep ettiği dolgun görünümü sağlayan yuvarlak protezler, hastadan hastaya değişmekle birlikte genellikle kas altına yerleştirilmektedir.

Yağ enjeksiyonu ile yapılan meme büyütme ameliyatları

Yağ enjeksiyonları günümüzde vücudumuzun birçok bölgesinde ve yüzümüzde kullanılan estetik işlemlendir. Kişinin kendi yağ dokusunun kullanıldığı uygulamalarda ilk etapta liposuction yöntemiyle vücudun çeşitli yerlerinden yağ alınır.

Yağ alımı için genellikle karın bölgesi, basen, uyluk ve bel bölgesi tercih edilir. İnce kanüller aracılığıyla vücuttan alınan yağlar özel bir işlemden geçirilerek yeniden vücuda enjekte etmeye hazır hale getirilir.

Konforlu bir işlem olan ve kişinin kendi yağ dokusu kullanıldığı için herhangi bir tehlike teşkil etmeyen yağ enjeksiyonu işlemleri, son yıllarda meme büyütme ameliyatlarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Hastanın kendi vücudundan alınan yağlarla memelerde dolgun bir görünüm elde edilebilmekte, eğer varsa asimetrik görünüm giderilebilmektedir.

Yağ enjeksiyonu ile yapılan meme büyütme ameliyatları, kendi içerisinde pek çok avantaja ve dezavantaja sahiptir. Bu ameliyatların en büyük avantajı, vücuda implant gibi yabancı bir materyalin yerleştirilmemesidir. Tamamen doğal bir şekilde meme formunda büyütme elde edilir.

Bununla birlikte bir diğer büyük avantaj ise yağ enjeksiyonu ile yapılan meme büyütme ameliyatlarının iyileşme süresi oldukça kısa, sosyal hayata dönüş ise oldukça hızlıdır. Bununla birlikte söz konusu yağ enjeksiyonu ile meme büyütme olduğunda maalesef bahsedilmesi gereken bazı dezavantajlar da söz konusudur.

Yağ enjeksiyonu ile yapılan meme büyütme ameliyatları maalesef protezlerle veya bir diğer deyişle implantlar yapılan meme büyütme ameliyatları gibi ömürlük sonuçlar vermez. Yağ enjeksiyonu ile yapılan meme büyütme ameliyatları maalesef kalıcı değildir.

Hastadan hastaya değişmekle birlikte ortalama 1,5 – 2 yıl kalıcılık ömürleri bulunur. Ek olarak, yağ enjeksiyonu ile yapılan meme büyütme ameliyatlarında implantlardaki gibi yüksek oranda büyüme elde edilmez.

Meme implantları ile yapılan meme büyütme ameliyatlarında hastaların ihtiyaçları doğrultusunda ve vücut ölçüleri el verdiği müddetçe 2-3 beden büyüme sağlanabilir.

Ancak yağ enjeksiyonu ile yapılan meme büyütme ameliyatlarında bu oran yarım beden veya bir bedendir. Üstelik bu büyümenin elde edilebilmesi için de hastaların vücutlarının yağ alımına uygun olması gerekmektedir.

Konforlu operasyonlar olan yağ enjeksiyon ile meme büyütme ameliyatları, hastalara kısıtlı seçenekler sunan operasyonlardır. Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme ameliyatının en büyük dezavantajı ise operasyonun tekrar edilmesi gerekliliğidir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yağ enjeksiyonu ile yapılan meme büyütme ameliyatları ortalama 2 yıl kalıcılığa sahip operasyonlardır. Eğer elde edilen dolgun görünümün devam etmesi isteniyorsa mutlaka bu süre zarfından sonra ameliyatın yenilenmesi gerekmektedir.

Kompozit meme büyütme ameliyatları

Son yıllarda sıklıkla tercih edilen tekniklerde biri olan kompozit meme büyütme ameliyatında hem yağ enjeksiyonu hem de meme implantı kullanılmaktadır. Bu teknik, daha önce bahsettiğimiz her iki tekniğin karışımıdır diyebiliriz.

Kompozit meme büyütme ameliyatlarında meme formundaki dolgunluk, büyüme, meme implantları veya bir diğer ismiyle meme silikonları ile gerçekleştirilir. İmplantlarla yeterli büyüme sağlandığında eğer varsa memelerdeki asimetrik görünüm yağ enjeksiyonuyla giderilir.

Bununla birlikte özellikle ince cilt yapısına sahip hastalarda meme implantının göğüste başladığı yer çok keskin olabilir. Yağ enjeksiyonu ile bu keskin görünüm yumuşatılarak meme implantının vücutla daha da bütünsel bir görünüme kavuşması sağlanır.

Kompozit meme büyütme ameliyatları, meme formunda birkaç beden büyümeye ihtiyaç duyan ancak ince cilt yapısına sahip kadınlar için ideal uygulamalardır. Kompozit meme büyütme ameliyatlarında hastaların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hem yuvarlak protezler hem de damla (anatomik) protezler kullanılabilmektedir.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı kimlere yapılmaz?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak meme dokusunda aktif yara olan, tıbbi olarak anestezi almaya uygun olmayan ve 18 yaşın altındaki kadınlara meme büyütme ameliyatı yapılmamaktadır.

Tüm operasyonlarda olduğu gibi meme büyütme ameliyatında da hastaların genel sağlık durumu ön planda tutulmaktadır.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı için yaş sınırı nedir?

Meme büyütme ameliyatında herhangi bir üst yaş sınırı yoktur. Anestezi almaya müsait tıbbi geçmişi olan her kadın meme büyütme ameliyatı olabilir.

Bununla birlikte 18 yaşına kadar vücut gelişimi devam ettiği için meme büyütme ameliyatında 18 yaş alt yaş sınırı bulunmaktadır. Göğüs büyütme ameliyatı olmak isteyen birinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı tehlikeli mi?

Göğüs büyütme ameliyatları güvenilir ve konforlu operasyonlardır. Tabii ki günün sonunda her ameliyatta olduğu gibi meme büyütme ameliyatında da bazı riskler söz konusudur.

Ancak alanında yetkin bir plastik cerrah tarafından yapıldığı takdirde meme büyütme ameliyatında komplikasyon riski oldukça düşüktür. Bu sebeple, söz konusu meme büyütme veya bir diğer ismiyle göğüs büyütme ameliyatı olduğunda operasyonun güvenilir bir ameliyat olduğunu söylemek mümkündür.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatında kesi nereye yapılır?

Meme büyütme ameliyatında birden fazla kesi tekniği bulunur. Kesi yapılacak yere karar verirken hangi tip protezin kullanılacağı, protezin boyutu, hastanın talepleri ve vücut yapısı göz önünde bulundurulur.

Tüm faktörler göz önünde bulundurulduğunda meme büyütme ameliyatlarında genellikle meme altından, meme dokusu ile vücudun birleştiği yerden veya meme başından kesi yapılmaktadır. Bazı durumlarda ameliyat kesisi koltuk altından da yapılabilmektedir.

Bir göğüs büyütme ameliyatında kesinin nereden ve nasıl şekilde yapılacağına konsültasyon muayenesinde karar verilir. Bu noktada ameliyatın gerekilikleri ve hastaların talepleri doğrultusunda en doğru kesi yerine karar verilir.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı sonrasında iz kalır mı?

Hemen hemen her operasyonda geriye ameliyat izi kalmaktadır. Ancak eğer operasyon için alanında yetkin ve tecrübeli bir isim seçtiyseniz o zaman ameliyat izinizin çok iyi saklanabileceğinden emin olabilirsiniz.

Meme büyütme ameliyatları birden fazla farklı kesi tekniği ile yapılan operasyonlardır. Bu operasyonlar kapsamında hastalarda izler kalmakla birlikte her bir kesi sonrası izler çok iyi şekilde kamufle edilebilir. Eğer meme büyütme ameliyatında kesi koltuk altından yapılacaksa kesi ve dikiş koltuk altı kıvrımına denk geldiği için iyi bir şekilde kamufle edilebilmektedir.

Meme altından yapılan kesilerde ise dikiş izi tam meme dokusunun vücut ile birleştiği yerde olmakta ve memenin alt kısmında kalmaktadır. Meme ucundan yapılan kesilerde ise dikiş meme ucundaki koyu renkli kısımla cilt renginin birleştiği yerden yapılmaktadır.

Yapılan tüm kesiler ve dikişler sonrasında kısmi olarak iz kalmakla birlikte tam vücudun kıvrımlarına denk geldiği için operasyon sonrası izler çok iyi bir şekilde saklanabilmektedir. Bununla birlikte operasyondan sonra izler ilk etapta kırmızı olmakla birlikte operasyonu takip eden 1 yıl içerisinde zamanla izlerin rengi solmakta ve cildin rengine yakın bir renk almaktadır.

Bu kapsamda değerlendirdiğimiz meme büyütme ameliyatları, eğer operasyon doğru bir şekilde planlandıysa neredeyse izsiz bir şekilde tamamlanır diyebiliriz.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı iyileşme süreci nasıldır?

Meme büyütme ameliyatı hızlı iyileşme sağlanan operasyonlardan biridir. Operasyon sonrası hastaların 1 gün hastane kalması gerekir. Bu bir günde hastalarda dren olur. Eğer drende herhangi bir akıntı vb. söz konusu değilse dren çıkartılır akabinde operasyondan 1 gün sonra hastalar hastaneden taburcu edilir.

Operasyon sonrası hastaların özel medikal bir sutyen giymeleri istenir. Bunun nedeni elde edilen yeni meme formunun oturmasını kolaylaştırmak ve olası ödemleri minimalize etmektir. Meme büyütme ameliyatından sonraki ilk 24 ila 48 arasında hafif ağrılar hissedilebilir, bu beklenen bir durumdur. Tüm ağrılar, oral yolla alınan hafif ağrı kesicilerle giderilebilir.

Ameliyatı takip eden ilk 4-5 gün içerisinde meme formunuz planlandığından daha büyük görünebilir bu normaldir. Ödemler geçtikçe yeni meme formunuz konsültasyon muayenesinde planlanan boyutuna gelecektir. Yine bu dönemde kollarınızı hareket ettirmede zorlanabilirsiniz, omuzlarınızda ağırlık hissedebilirsiniz.

İyileşme döneminin ilk haftasında bu kısıtlılıklar yavaş yavaş geçecektir. Ancak unutulmamalıdır ki meme büyütme ameliyatından sonraki süreçte özellikle ilk ay boyunca kollar fazla hareket ettirilmemeli, herhangi bir ağırlık kaldırılmamalı ve ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır. Ortalama 7 gün sonrasında hareketlerde rahatlama olur, kişi sosyal hayatına ve iş yaşamına dönebilir. Ancak bu süre zarfı içerisinde medikal sutyenini kullanmaya devam etmelidir.

Göğüs büyütme ameliyatında eğer kendiliğinden eriyen dikişler kullanıldıysa operasyon sonrasında dikiş alınmasına gerek yoktur ancak kendinden eriyen dikişler kullanılmadıysa o zaman genellikle 10 ila 14. gün aralığından dikişlerin alınması için bir kontrol muayenesinin gerçekleştirilmesi gerekir.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı dezavantajları nelerdir?

Yüksek hasta memnuniyetinin sağlandığı operasyonlar olan meme büyütme ameliyatı, doğru bir şekilde planlandığında herhangi bir dezavantaj barındırmaz. Operasyon öncesi bilgisayar destekli simülasyon imkanı sunan 3D Vectra XT sayesinde meme büyütme ameliyatları sonrasında hastaların kötü bir sürprizle karşılaşma imkanları da yoktur.

Meme büyütme ameliyatları bünyesinde birçok avantajı barındıran konforlu operasyonlardır.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı ile hangi ameliyatlar kombine olarak yapılır?

Meme büyütme ameliyatı konforlu ve güvenilir olması sebebiyle günümüzde birçok operasyonla kombine şekilde yapılabilmektedir. Meme toparlama ve dikleştirme ameliyatı ile sıklıkla kombine şekilde yapılan bir operasyon olan meme büyütme ameliyatı, meme dikleştirmenin yanı sıra; karın germe, liposuction, kol estetiği ve yağ enjeksiyonu operasyonlarıyla da sıklıkla kombine şekilde yapılmaktadır.

Konforlu bir iyileşme sürecine sahip meme büyütme ameliyatı, kombine ameliyatlara müsait bir operasyondur. Kombine ameliyatların hastalara pek çok avantaj sağladığı bilinmektedir.

Bu avantajlardan en büyüğü kuşkusuz ki hastaların tek bir genel anestezi altında tam bir vücut şekillendirme yaptırabilmeleridir. Bununla birlikte yapılan tüm müdahalelerde iyileşme süresi aynı zaman zarfı içerisinde gerçekleştiği için hastalar pek çok açıdan zamandan kazanırlar.

Kombine ameliyatların tek olumsuz yanı, operasyon süresinin uzamasıdır. Meme büyütme ameliyatları genellikle, ortalama 1,5 saatte tamamlanan operasyonlardır. Kombine bir müdahale yapılacağı zaman işlemin kapsamına göre bu süre biraz daha fazla uzayabilmektedir.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı tedavi özeti

  • Konforlu ve güvenilir bir operasyondur.
  • Tam teşekküllü bir hastanede genel anestezi altında yapılır.
  • Operasyondan sonra 1 gün hastanede kalınır.
  • Ameliyat sonrası ilk ay medikal sutyen giyilmesi gerekir.
  • Operasyon ortalama 1,5 saat sürer.
  • Ameliyattan sonra ilk 3 hafta hassasiyet görülmesi beklenen bir durumdur.
  • Ameliyattan sonra 5-7 gün içerisinde ameliyat bölgesinin korunması ve kişinin kendini fazla zorlamaması, kollarını fazla kullanmaması kaydıyla sosyal hayata dönülebilir.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı yaptıranların yorumları

Meme büyütme ameliyatları, yüz güldüren sonuçların alındığı ve yüksek hasta memnuniyetinin elde edildiği operasyonlardır. Meme büyütme ameliyatı yaptıran hastaların yorumları, genellikle olumlu yönde olmakla birlikte birçok hasta operasyonu daha önce yaptırmadıklarına dair pişman olduklarını ve sonuçlardan fazlasıyla memnun olduklarını belirtmişlerdir.

İyileşme döneminin kısa olması nedeniyle iş yerinden çok fazla izin almalarına gerek kalmadığını belirten hastalar, sosyal hayata dönüşün kolay olduğunu bu süreçte kullanılan medikal sütyenin hayatlarını oldukça kolaylaştırdığını söylemişlerdir.

Sigara kullanan hastalar, ameliyat öncesi sigara kullanımına ara verdikleri için biraz zorlansalar da çoğu bu dönemi sigarayı bırakmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirtip meme büyütme ameliyatlarının hayatlarında yepyeni bir sayfa açmalarına vesile olduklarını söylemişlerdir.

Meme büyütme ameliyatından sonraki ilk hafta memelerinin gözlerine çok büyük geldiği için endişelendiklerini belirten hastalar, operasyonu takip eden ilk 1 ay içerisinde ödemler geçtikçe memelerinin planladıkları forma ve büyüklüğe eriştiklerini belirtmişlerdir.

Meme büyütme ameliyatı sonrasın gerek kıyafet seçimlerinde gerekse romantik ilişkilerinde daha cesur olduklarını ve kendilerine daha fazla güvendiklerini söyleyen hastalar, gerek operasyon sürecinin gerekse iyileşme döneminin sorunsuz şekilde tamamlandığının altını çizmişlerdir.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı yaptıran ünlüler

Göğüs büyütme ameliyatı, dünyada en çok yapılan operasyonlardan biridir. Ülkemizin yanı sıra dünyada da oldukça yaygın şekilde yapılan ve yıllar geçse de popülerliğini korumaya devam eden bir operasyon olan meme büyütme ameliyatı, Hollywood ünlüleri başta olmak üzere birçok ünlü yıldızın da tercih ettiğini bir operasyondur.

İşte meme büyütme ameliyatı sayesinde vücuduyla daha uyumlu, biçimli ve dolgun bir meme formuna kavuşan ünlüler; Sarah Jessica Parker, Taylor Swift, Carol Vorderman, Salma Hayek, Kylie Jenner, Victoria Beckham, Kelly Rowland, Cardi B, Adriana Lima, Gisele Bundchen, Candice Swanepoel, Miranda Kerri, Karlie Kloss.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı fiyatları 2024

Göğüs büyütme ameliyatı fiyatı; işlemin yapılacağı hastaneye, operasyonu yapacak cerrahın bilgi ve birikimine, ameliyatta kullanılacak tekniğe göre değişiklik gösterir. Birinci sınıf hizmet veren bir merkezde, alanında tecrübeli bir cerrah tarafından yapılan meme büyütme ameliyatının fiyatı diğer merkezlere göre farklıdır.

Bununla birlikte kullanılacak teknik; yani işlemin implantlarla mı yoksa yağ enjeksiyonu ile mi veya kombine olarak ikisinin bir arada kullanıldığı kompozit teknikle mi yapılacağına göre meme büyütme ameliyatının fiyatı değişiklik gösterir. Meme büyütme ameliyatı fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Meme Büyütme (Göğüs Büyütme) Ameliyatı ile ilgili sık sorulan sorular

Meme Büyütme veya halk arasındaki yaygın ismiyle göğüs büyütme ameliyatıyla ilgili merak edilen soruları ve cevapları sizler için derledik. İşte meme büyütme ameliyatıyla ilgili merak edilenler ve cevapları!

Silikon ameliyatı olanların yorumları

Halk arasında silikon ameliyatı olarak da bilinen meme implantı ile yapılan meme büyütme ameliyatları gerek ömürlük sonuçlar sunması gerekse konforlu iyileşme süreci sebebiyle günümüzde pek çok kadının arzuladığı görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.

Meme implantı ile meme büyütme ameliyatı olmayı tercih eden hastalar, operasyonu takip eden ilk günlerde göğüs bölgesinde ödem ve şişlikle karşılaştıklarını söylemişlerdir.

Bununla birlikte ameliyatı takip eden günlerde meme görünümleri ameliyat öncesi yapılan planlamaya göre daha büyük olduğu için ilk etapta endişelendiklerini ancak sonrasında ödem ve şişlik indikçe, yeni meme boyutlarının istedikleri ölçüde olduklarını söylemişlerdir.

Silikon ile meme büyütme ameliyatı olan hastalar, işlem sonrasında kıyafet seçimlerini daha rahat yaptıklarını ve daha önce giyemedikleri elbiseleri severek giydiklerinden bahsetmişlerdir.

Bununla birlikte silikon taktıran hastaların bir kısmı bu operasyona ek olarak karın germe ameliyatı da yaptırdıklarını ve ikisinin iyileşme süreci aynı olduğu için kısa sürede istedikleri vücuda kavuştuklarını dile getirmişlerdir.

Silikon memenin fiyatları 2024

Göğüs büyütme ameliyatlarında kullanılan teknik, yapılan planlama, cerrahın tecrübesi ve operasyonun yapılacağı hastane gibi birçok farklı etken silikon meme ameliyatlarını etkilemektedir.

Bu sebeple standart bir fiyatlandırmadan bahsetmek mümkün değildir. Ancak pek çok meme implantının ithal ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple ülkemizdeki döviz kuruna bağlı olarak da ameliyatların fiyatlarının arttığı bilinmelidir. Silikon meme fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Göğüs büyütme ameliyatını devlet karşılıyor mu?

Estetik amaçlı yapılan ameliyatlar, maalesef devlet tarafından karşılanan operasyonlar değildirler. Göğüs büyütme ameliyatı eğer tamamen estetik amaçlar doğrultusunda yapılıyorsa o zaman işlem, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmamaktadır.

Meme büyütme zor bir ameliyat mı?

Alanında yetkin, olası bir komplikasyonu nasıl yöneteceğini iyi bilen, tecrübeli bir plastik cerrah tarafından yapıldığında meme büyütme ameliyatı hem hastalar hem de ilgili cerrah için kolay diyebileceğimiz bir operasyondur.

Meme büyütme ameliyatı için uygun yaş kaçtır?

Meme büyütme ameliyatında üst yaş sınırı olmamakla birlikte alt yaş sınırı 18’dir. Bununla birlikte meme büyütme ameliyatı yaptırmak isteyen hastalar genellikle 20’li yaşlar ile 30’lu yaşlar arasında bu operasyona karar vermektedir.

Meme büyütme ameliyatı kimlere yapılır?

Ergenlik döneminde meme dokusunda yeterli gelişme olmayan veya hali hazırdaki meme boyutunu sevmeyen, daha dolgun ve biçimli bir meme formuna sahip olmak isteyen 18 yaşını doldurmuş, genel anestezi almasına engel tıbbi bir durumu olmayan her kadına yapılabilir.

Kullanılan protezlerin içeriği nedir?

Meme implantı olarak da bilinen meme protezleri özel jel bir forma sahiptir. Bu sayede ileriki yıllarda şekil değiştirmezler veya patlamazlar. Formlarını uzun yıllar koruyabilen meme protezlerinin darbelere dayanıklı olduğu bilinmektedir.

Protez seçimi neye göre yapılır?

Meme protezlerini seçerken birden fazla etken göz önünde bulundurulur. Öncelikle hangi çeşit meme protezi kullanılacağına karar verilir. Damla veya bir diğer deyişle anatomik protez kullanılabileceği gibi hastaların tercihleri doğrultusunda yuvarlak protezler de kullanılabilir.

Damla mı yoksa yuvarlak mı sorunun cevabı ise hastanın günlük alışkanlıklarına, kıyafet seçimine, dekolte tercihine ve meme formunun durumuna göre karar verilir.

Eğer hastalar belirgin bir dekolte istiyorlarsa ve meme cildinde toparlanmaya ihtiyaç yoksa o zaman yuvarlak protezler tercih edilir ancak dekoltenin fazla belirgin olmamasını istiyorlarsa ve meme derisinde bir miktar toparlanma ihtiyacı varsa o zaman damla protez veya bir diğer deyişle anatomik protez doğru tercihtir.

Protezin şekline karar verildikten sonra karar verilmesi gereken bir başka durum da protezin boyutudur. Bu noktada kişinin vücut hatlarına göre protezin boyutuna karar verilir. Bunun nedeni vücuda oranla fazla büyük kalacak bir protez boyutunun ileride bel ve sırt ağrılarına sebebiyet vermesidir.

Bu sebeple özellikle boyut tercihinin daha iyi yapılması ve hastalara uygun protezin bulunabilmesi için tüm meme büyütme ameliyatı planlaması boyunca hastaların kendi fotoğrafları kullanılır.

Bu fotoğraflar 3D Vectra XT bilgisayar destekli simülasyon cihazına yüklenir. Hastaların fotoğrafları üzerinde, seçilen protez şeklinin ve boyutunun ameliyat sonrası nasıl duracağı gösterilir.

Meme protezleri nasıl yerleştirilir?

Meme büyütme ameliyatlarında meme protezleri iki farklı plana yerleştirilebilmektedir. Bunlardan biri kas altına yerleşim diğeri ise kas üzeri yerleşimdir. Hangi tekniğin kullanılacağına hastanın vücut yapısı ve protez seçimine göre karar verilir.

Göğüs büyütme ameliyatı riskli mi?

Günümüzde medikal teknolojiler ne kadar gelişmiş olursa olsun günün sonunda her ameliyat kendi içerisinde bazı riskler barındırır. Bu sebeple söz konusu ameliyatlar olduğunda risksiz operasyon yoktur diyebiliriz. Önemli olan riski en iyi şekilde yönetebilecek kadar tecrübeli ve bilgili bir cerrah tarafından ameliyat edilmektedir.

Bu kapsamda göğüs büyütme ameliyatları da her operasyon gibi bazı komplikasyon riskleri barındırmaktadır. Ancak işinin ehli, tecrübeli bir plastik cerrah tarafından yapılan bir meme büyütme ameliyatının hastalar için konforlu ve güvenli bir süreç olduğunu söylemek mümkündür.

Meme protezleri süt bezlerini etkiler mi?

Söz konusu implantlarla meme büyütme ameliyatı olduğunda hastaların en çok merak ettiği konulardan biri de meme implantlarının süt bezlerini etkileyip etkilemeyeceğidir. Doğru bir plan doğrultusunda yapılan meme büyütme ameliyatlarında süt bezleri etkilenmez.

Hamilelikte ve emzirme döneminde bir sıkıntı olur mu?

Meme protezleri güvenilir, konforlu ve ömürlük kullanımı olan materyallerdir. Operasyonun iyileşme süreci tamamlandıktan sonra ileriki yıllarda hastalar rahatlıkla hamile kalabilir ve gönül rahatlığıyla bebeklerini emzirebilirler.

İş yerinden ne kadar izin almak gerekir?

Bu sorunun cevabı yaptığınız işe göre değişiklik göstermektedir. Meme büyütme ameliyatından 1 hafta sonra hastalar genellikle sosyal hayatlarına dönebilirler. Ancak bu süre zarfında kollarını fazla kullanmamaları ve asla ağır kaldırmamaları gerekir.

Eğer sizin de bu hususlara dikkat edebileceğiniz bir işiniz varsa o zaman 1 haftalık izin yeterli olacaktır. Ancak fiziken daha fazla zorlanacağınız bir işiniz varsa o zaman işinizin gereklerini cerrahınızla paylaştığınızda alacağınız yönlendirme daha sağlıklı olacaktır.

Büyütürken dikleştirme de yapılır mı?

Evet, yapılabilir. Hali hazırda meme büyütme ameliyatı olmak isteyen hastalar, operasyondan sonra dolgun ve dik bir meme formuna kavuşurlar. Bununla birlikte genellikle meme dikleştirmeye ihtiyaç duyan hastalar aynı anda meme büyütme de isteyebilmektedirler. Meme büyütme ve dikleştirme ameliyatları sıklıkla kombine şekilde yapılabilen güvenilir ve konforlu operasyonlardır.

Tüberöz göğüs ne demek?

Tüberöz göğüs, tüp meme olarak da bilinir. Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir tür gelişimsel bozukluktur. Meme dokusundaki anomalidir. Tüberöz meme tübüler meme ameliyatları ile düzeltilebilir bir operasyondur. Tüberöz memeyi kısaca meme tabanın meme ucuna oranla daha dar olması olarak tanımlayabiliriz.

Tüberöz meme, hem boyut olarak küçük hem de şekil olarak belirli anomalilere sahip bir meme formudur. Hastalar 18 yaşını doldurduktan sonra tüberöz meme ameliyatı olarak daha dolgun ve biçimli bir meme formuna kavuşabilirler.

Doğumdan ne kadar zaman sonra meme büyütme ameliyatı yapılır?

Doğumdan sonra meme büyütme ameliyatı yaptırmak isteyen pek çok kadın vardır. Özellikle meme dokusunun deformasyonunun akabinde yaygın olarak meme dikleştirme ve büyütme beraber talep edilir. Doğum sonrası, emzirme dönemi tamamlandıktan sonra genel anestezi almasına engel tıbbi bir sorunu olmayan tüm kadınlar meme büyütme ameliyatı yaptırabilir.

Meme büyüklüğüne nasıl karar verilir?

Yeni memenin boyutuna konsültasyon muayenesi esnasında karar verilir. Bu noktada hastanın ideal kilosu, boyu, dekolte tercihi gibi birçok etken, bu kararın verilmesinde etkin rol oynar.

Göğüs büyütme ameliyatı kaç saat sürer?

Meme büyütme ameliyatları, eğer ek prosedürler söz konusu değilse veya kombine bir ameliyat yapılmıyorsa ortalama 1,5 saatte tamamlanan operasyonlardır.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme yapılır mı?

Evet, yapılır. Kişinin kendi vücudundan alınan yağlarla da meme büyütme mümkündür. Ancak yağ enjeksiyonu ile yapılacak meme büyütme ameliyatında genellikle yarım beden bazı durumlarda da nadir de olsa bir beden büyüme sağlanabilir. Bununla birlikte yağ enjeksiyonu ile yapılan meme büyütme ameliyatlarının sonucu kalıcı değildir. Ortalama 2 yıl içerisinde etkilerini yitirmeye başlarlar.

Silikon protezlerin ömrü ne kadardır?

Meme implantları, üretici firma tarafından ömürlük materyaller olarak tanımlanmaktadırlar. Ancak nadiren de olsa bazı hastalarda 15-20 yıl sonra farklı nedenle bağlı olarak protezlerin yenilenmesine ihtiyaç duyulabilir.

Silikon protezler alerji yapar mı?

Meme protezleri, insan sağlığı göz önünde bulundurularak üretilmiş, güvenilir materyallerdir.

Meme protezleri patlar mı?

Söz konusu meme implantları olduğunda en çok merak edilen konulardan biri de meme protezlerinin dayanıklılığıdır. Meme protezleri yüksek basınçlara dayanıklı materyallerdir. Dolayısıyla patlamaları söz konusu değildir.

Silikon koyulmuş memelerde his kaybı olur mu?

Operasyonu takip eden ilk aylarda minimal his kayıpları olabilir, bu beklenen bir durumdur. Ancak iyileşme süreci tamamlandıkça ve meme formunu son şeklini aldıkça his kaybının ortadan kalktığı bilinmektedir.

Göğüs büyütme ameliyatından sonra ne zaman spor yapabilirim?

Meme büyütme ameliyatında sosyal hayata dönüş her ne kadar bir hafta içerisinde gerçekleşse de tam anlamıyla iyileşme için daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Operasyondan 1 ay sonra hafif tempolu yürüyüşler yapılabilir. 2,5 ay sonra ise hastalar normal spor rutinlerine geri dönebilirler.

Göğüs protezi olanlar rahatça yüzebilir mi?

Meme büyütme ameliyatından sonra iyileşme dönemi tamamlanana kadar hastaların kollarını çok zorlamamaları önemlidir. İyileşme dönemi tamamlandıktan sonra meme protezleri, yüzmeye engel değildir. Hastalar nekahet dönemi sonrası rahatlıkla yüzebilirler.

Kas altına yerleştirilen silikon kollarda güç kaybına neden olur mu?

Hayır, olmaz. Meme protezleri kas altı ve kas üstü olmak üzere iki farklı planda yerleştirilebilen materyallerdir. Her iki teknikte de kollarda herhangi bir güç kaybı ortaya çıkmaz.

Göğüs büyütme hareketleri gerçekten işe yarıyor mu?

Hayır, büyümez. Bazı fonksiyonel antreman hareketleri veya bir diğer deyişle fitness hareketleri vücudunuzun şekillenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte göğsünüz güçlendikçe ve oradaki kas grupları çalıştıkça vücut silüetiniz daha fit ve sıkı görünür.

Hiçbir hareket veya egzersiz, meme dokusunu büyütmez.

Östrojen takviyesi alsam göğüslerim büyür mü?

Östrojen takviyesi, kontrolsüz şekilde alındığında sadece vücudunuzda daha fazla yağlanmaya neden olur. Bu kilo artışı ve yağlanmaya bağlı olarak göğüslerinizde bir miktar büyüme gerçekleşebilir. Ancak bu durum sağlıksızdır ve tek çok yan hastalığa sebebiyet verebilir. Ayrıca kilo almak için östrojen takviyesine de ihtiyaç yoktur.

Günün sonunda, söz konusu meme büyütme olduğunda mutlaka bir hekime başvurmalı ve onun yönlendirmeleriyle ameliyatlı ya da ameliyatsız yöntemleri tercih etmelisiniz. Östrojen takviyesi, bir göğüs büyütme yöntemi değildir. Östrojen ile meme büyütme yapılmaz.

Göğüs büyütme cihazı

İnternette göğüs büyütmeye yaradığı iddia edilen birçok farklı masaj ve vakum cihazının reklamı yapılmaktadır. Maalesef tüm bu reklamlar genellikle halkı yanıltmaya yönelik reklamlardır.

Günümüzde ameliyatlı ve ameliyatsız göğüs büyütme yapılabilir. Ancak her iki yöntemin de mutlaka hekim tarafından uygulanması gerekir. Göğüs büyütme cihazı, kremi, jeli vb. ürünlerin hiçbiri gerçek anlamda, kalıcı bir şekilde göğüs büyütme sağlamaz.

Dolguyla göğüs büyütülür mü?

Meme büyütme ameliyatlarında meme implantları dışında kullanılan bir diğer teknik de yağ enjeksiyonudur. Son yıllarda ise hazır dolgu olarak da bilinen Aquafilling ile ameliyatsız göğüs büyütme mümkündür. Ancak bu işlemin kalıcılığı oldukça kısadır. Belirli bir süre zarfından sonra işlemin etkilerinin devam etmesi için uygulamanın yenilenmesi gerekir.

Göğüs büyütme estetiği ücretleri nelerdir?

Göğüs büyütme estetiği ücretleri, işlemin yapıldığı hastaneye ve operasyonu yapacak doktorun tecrübesine göre değişiklik gösterirler. Bununla birlikte operasyonda implantın kullanılıp kullanılmayacağı da göğüs büyütme estetiğinin ücretini etkilemektedir.

Lavanta yağı göğüs büyütmeye yarar mı?

Hayır, yaramaz. Göğüs büyütmenin tek etkin yolu meme büyütme ameliyatlarıdır. Hiçbir yağ veya krem ya da karışım meme büyütme ameliyatlarının yarattığı etkiyi yaratmaz. O boyutta bir büyüme sağlamaz.

Meme büyütme ameliyatından ne kadar zaman sonra banyo yapabilirim?

Meme büyütme ameliyatlarında eğer yapılan bandajlama uygunsa bandajlar açılmadan 48 saat sonra ılık suyla kısa bir duş alınabilir. Onun dışında banyo yapılması için 4-5 gün beklenmesi gerekir.

Meme büyütme sonrası hangi sütyeni kullanmalıyım?

Meme büyütme ameliyatından sonra cerrahınız sizi medikal sütyen konusunda yönlendirecektir. Sporcu sütyenine benzeyen medikal sütyeniniz sayesinde yeni meme formunuzun şeklinin oturması kolaylaşacaktır. Operasyondan sonra medikal sütyeninizi ne kadar süreyle nasıl kullanacağınıza dair yönlendirmeleri cerrahınız yapacaktır.

Göğüs büyütme kremleri işe yarıyor mu?

Günümüzde göğüs büyütmeye yaradığı iddia edilen pek çok krem, jel ve losyon satılmaktadır. Bu ürülerin hiçbiri meme büyütmeyi sağlamaz. Meme dokusunu geliştirmez veya daha fazla büyümesine katkı sağlamaz. Göğüs büyütme kremleri ile meme büyütme söz konusu değildir.

Doğal yollarla göğüs büyütmek mümkün mü?

Hayır, mümkün değildir. Göğüs büyütme veya bir diğer deyişle meme büyütmenin tek yolu bir plastik cerrahtan destek almak ve bu kapsamda meme büyütme prosedürlerinden sizin için uygun olanı seçmektir.

Göğüs silikonu küçülür mü?

Hayır, küçülmez. Meme büyütme ameliyatı öncesi konsültasyon muayenesinde belirlenen boyutta meme proteziniz takılır. Operasyondan sonra nekahet dönemi sonrası meme formunuz son şeklini almaya başlar. Bu süre zarfından sonra da yıllar geçse dahi göğüs silikonunuz yine aynı formda ve boyutta kalır. Yıllar geçtikçe silikonda herhangi bir deformasyon veya küçülme olmaz.

Meme silikonunu değiştirmek gerekiyor mu?

Meme protezleri ile yapılan meme büyütme ameliyatlarında sonuçlar ömürlüktür. Bu kapsamda kullanılan meme silikonları da ömürlük materyallerdir. Ancak hastadan hastaya değişmekle birlikte bazı hastalarda ortalama 20 yıl sonra farklı nedenlere bağlı olarak yenilenme ihtiyacı doğabilir.

Meme protezleri kanser yapar mı?

Meme protezleri ile kanser ilişkisine dair yeterli derecede araştırma ve deney yayımlanmamıştır.

Meme silikonu ile meme asimetrisi düzeltilir mi?

Evet, düzeltilebilir. Eğer iki meme arasında ciddi bir asimetri söz konusuysa her iki memeye, asimetriyi giderecek şekilde farklı boyutlarda implant takılabilir. Bununla birlikte eğer minimal bir asimetri söz konusuysa o zaman yağ enjeksiyonu ile de memedeki asimetri giderilebilir.

Operasyon sonrasında dren takılıyor mu?

Evet, takılıyor. Meme büyütme ameliyatlarından sonra hastaların hastanede bir gün kalması gerekir. Bu süre zarfında operasyondan hemen sonra dren takılır, taburcu edilmeden hemen önce de çıkartılır. Dren takılmasındaki amaç, hastanın operasyon sonrasındaki durumunu daha yakından ve iyi bir şekilde takip edebilmektedir.

Meme silikonu sonrasında meme taramalarımı yaptırabilir miyim?

Evet, yaptırabilirsiniz. Meme silikonu ile yapılan meme büyütme ameliyatları meme kanseri taramalarına engel operasyonlar değildirler.

Ameliyat sonrasında göğüs dikleşir mi?

Meme büyütme ameliyatında kas altına veya kas üstüne meme implantı yerleştirilir. Bu implantların içi özel bir jel formundadır.

Biçimli bir şekle sahip olan meme implantları, operasyon sonrasında da aynı biçimlerini korurlar. Bununla birlikte operasyonda meme implantı yerleştirildikten sonra dolgun ve dik bir meme formu elde edilir. Meme implantları, uzun yıllar göğüslerin dik kalmasına da yardımcı olurlar.

Meme büyütme ameliyatı sonrasında sigara içebilir miyim?

Sigara, içerisindeki nikotin nedeniyle doku onarımını ve yenilenmesini yavaşlatır. Bu sebeple gerek ameliyattan önce gerekse ameliyattan sonra hastaların sigara içmemesi gerekir. Ancak sigara bir bağımlılık olduğu için maalesef ameliyattan sonraki süreçte de hastalar sigara içmek isteyebilirler. Bu durumda hastaların dikkat etmesi gereken nokta nekahet döneminin tamamlanmasıdır. Aksi halde iyileşme süresi daha da uzayabilir.

Meme büyütme ameliyatı sonrasında pişman olursam silikonlar çıkartılır mı?

Meme büyütme ameliyatları yüksek hasta memnuniyetinin sağlandığı operasyonlardır. Bu operasyonlardan sonra hastalar yeni görünümlerinden memnun olmaktadırlar. Bununla birlikte eğer ki meme implantlarından vazgeçmeye karar verirlerse o zaman yeni bir operasyonla meme implantları güvenli bir şekilde çıkartılabilir.

Meme silikonlarında pürüzlü ve pürüzsüz yüzeyler arasındaki fark nedir?

Meme silikonlarında pürüzlü ve pürüzsüz yüzeyler arasındaki en büyük fark, operasyon sonrası hastalarda görülebilecek olan komplikasyonlardır. Bazı hastalar da nadiren de olsa meme büyütme ameliyatı sonrasında göğüs bölgesinde kapsül oluşabilir. Bu istenmeyen ancak nadiren de olsa karşılaşılan bir durumdur. Eğer bu kapsül giderek sertleşirse kapsüler kontraktür denen durum meydana gelir. Pürüzlü yüzeye sahip implantlarda bu durum daz az görülür.

Operasyon sonrası hamile kalırsam silikonları çıkarttırmam gerekir mi?

Meme büyütme ameliyatı olan hastalar ileriki yıllarda rahatlıkla hamile kalabilir ve bebeklerini emzirebilirler. Meme büyütme ameliyatları hamileliğe veya emzirmeye engel değildirler.

Ameliyatsız meme büyütme mümkün mü?

Ameliyat olmaktan imtina eden hastalar için aquafilling ile meme büyütme yapılabilir. Ancak bu yöntemde büyütme işlemi çok kısıtlı olmakla birlikte kalıcılık çok düşüktür. Meme büyütmede uzun soluklu sonuçlar sunan tek yöntem meme büyütme ameliyatıdır.

İzsiz göğüs büyütme ameliyatı mümkün mü?

Kapalı tekniklerin kullanıldığı operasyonlar haricinde her operasyonda ameliyat izinden bahsetmek mümkündür. Göğüs büyütme ameliyatları da operasyon sonrası iz kalan ameliyatlardır. Ancak doğru bir planlama ile izler çok iyi bir şekilde saklanabilir. Ameliyat izleri iyi bir şekilde kamufle edilebildiği için söz konusu göğüs büyütme ameliyatları olduğunda neredeyse izsiz ameliyatlar olduğunu söylemek mümkündür.

Kapsül kontraktürü nedir?

Meme implantı ile meme büyütme ameliyatı yaptıran hastalarda nadiren karşılaşılan komplikasyonlardan biridir. Operasyondan kısa bir süre sonra olabildiği gibi operasyonu takip eden 6 ay içerisinde de ortaya çıkabilmektedir.

Vücuda meme implantı yerleştirildiğinde bu implantın çevresinde bir çeşit kapsül oluşur. Bu durum vücudun implanta verdiği doğal tepkidir. Bu kapsülün olması gerekenden daha sert olmasına kapsül kontraktürü denir. Kapsül kontraktürü, memede şekilde bozukluğuna yol açabilir bu sebeple müdahale edilmesi gereken bir durumdur.

Kapsül kontraktürü, 4 farklı derecede kendini gösterebilir.

Derece Kapsül Kontraktürü; Memenin boyutunda veya şeklinde herhangi bir değişikliğe neden olmaz ve nispeten yumuşak bir dokuya sahiptir.

Derece Kapsül Kontraktürü; Memede hafif bir sertlik söz konusudur. Ancak meme formunda herhangi bir değişiklik olmaz. Şekil bozukluğu yoktur.

Derece Kapsül Kontraktürü; Meme, olması gerekenden daha serttir ve şekil bozukluğu ortaya çıkmaya başlamıştır.

Derece Kapsül Kontraktürü; Memede şekil bozukluğu tam olarak ortaya çıkar. Meme çok serttir ve dokunma anında hastalar ağrı hissederler.

İlk iki derece için genellikle doğru şekilde planlanan bir masaj tedavisi yeterli olur. 3. ve 4. derecelerde ise tedavi için cerrahi müdahale gereklidir.

Meme büyütme meme sarkmasına neden olur mu?

Yaş almaya bağlı olarak cildin elastikiyetini kaybetmesi, kilo değişimleri gibi birçok etken nedeniyle yıllar geçtikçe meme formunda sarkmalar meydana gelebilir.

Meme büyütme ameliyatlarının direkt olarak meme sarkıklarına etkisi yoktur. Bir kişi meme büyütme ameliyatı olduğu için bu operasyona bağlı olarak ileride meme dokusunda herhangi bir sarkıkla karşılaşmaz. Ancak meme implantı olan kişilerde memede sarkma, diğer hasta gruplarına göre daha az miktarda görülmektedir.

Meme büyütme ameliyatından ne kadar zaman sonra uçağa binebilirim?

Meme büyütme ameliyatı, konforlu bir iyileşme sürecine sahiptir. Operasyondan 1 hafta sonra rahatlıkla uçağa binebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular