Whatsapp

Kalite Çalışmalarımız

KALİTE ÇALIŞMALARIMIZ HAKKINDA

Kalite süreci, kurumumuz içerisinde verilen hizmet süreçlerinde görev alan herkesin sorumluluğudur. Bu sorumluluk yerine getirilirken; kurumumuzun misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini, hizmet kalitesini, hasta/çalışan güvenliği ve memnuniyetini ulusal ve uluslararası belirlenecek olan tüm süreçleri etkin bir şekilde tasarlayarak uygulamak, denetlemek, koordinasyon sağlamak ve memnuniyet oranını en üst seviyeye taşımak temel hedeftir.

Kurumumuzda Kalite Yönetim Departmanı, diğer departmanlardan bağımsız Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır. Organizasyon şemasında belirtilmiştir. Kalite Yönetim Departmanından çıkan tüm raporlar ve çalışmalar dikey hiyerarşik yapıya bağlı olarak ilk önce Yönetim Kuruluna sunulur.

Diğer tüm departmanlar kalite yönetim sisteminde, eşit yatay yapıya sahiptir. Bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve atanmıştır. Bölüm Kalite Sorumluları, kalite müdürü ile koordineli çalışır. Bu noktada Bölüm Kalite Sorumluları kalite sisteminin ilk uygulama ayağını oluşturur.
Tüm süreçlerde, Kalite Yönetimi Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, ISG Kurulu, Risk Yönetim Ekibi, İç Denetim Ekibi ve Bina Turu Ekibi aktif olarak görev almaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları

Kurumumuz, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Tıp merkezi Seti” uygun çerçevede düzenlemeler yapmak ve gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumludur.

Kurumuzda kalite kültürünün gelişmesine önemli katkı sağlayan, ISO 9001 belgeleri alınmış ve her yıl düzenli olarak yetkili kuruluşlarca bu kapsamda dış denetimler gerçekleşmektedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

ISO 9001, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilen, kurumların hasta beklentilerini karşılamak ve hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için bir çerçeve sunan uluslararası bir standarttır.
Kurumuz kalite kültürünün gelişmesine önemli katkı sağlayan, ISO 9001:2015 belgesini 22.06.2022 tarihinde almış ve her yıl düzenli olarak yetkili kuruluşlarca bu kapsamda denetlenmektedir.

ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

ISO 27001, kurumların gizli bilgilerinin güvende tutmalarını, bilgi güvenliği risklerini tespit etmelerini, yönetmelerini ve azaltmalarını sağlamak için bir çerçeve sunan uluslararası bir standarttır.
Kurumumuz 11.03.2024 tarihinden itibaren ISO 27001:2022 belgesini almış ve her yıl düzenli olarak yetkili kuruluşlarca bu kapsamda denetlenmektedir.

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Kurumumuzda hasta ve çalışan güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşen istenmeyen veya ramak kala olayların yönetimine ilişkin, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi bulunmaktadır. Sistem çalışanların kendilerini güvende hissedecekleri şekilde tasarlanmış olup, ilgili çalışanın gizlilik talebini iletmesi durumunda raporlama ve raporlamaların paylaşılması aşamasında gizlilik ilkesi uygulanmaktadır. Gerçekleşen istenmeyen olay bildirimlerine yönelik gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmakta ve olaya özgü kök neden analizleri yapılmaktadır.

Gösterge Yönetim Sistemi

Kumrumuzda bölümlerin performansını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla Gösterge Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Gösterge Yönetim Rehberi doğrultusunda takip edilmektedir. Göstergelere ilişkin yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmakta ve Düzeltici/İyileştirici Faaliyetler uygulanmaktadır.

Öz Değerlendirmeler

Kalite Yönetim Departmanı tarafından, standartlar esas alınarak Öz Değerlendirme Ekibi belirlenmekte ve öz değerlendirmeye ilişkin plan oluşturulmaktadır. Ekip tarafından eksik veya Düzeltici/İyileştirici Faaliyetler tespit edilmesi durumunda, ilgili bölüm yöneticileri ve üst yönetim ile iş birliği içerisinde gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bina Turları

Kurumumuzun fiziki koşulları ve teknik altyapısının hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte olmasının denetimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda Bina Turu Ekibi tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilmekte olup, tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmakta ve Düzeltici/İyileştirici Faaliyetler uygulanmaktadır.

Eğitimler

Kurumumuzda kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda, çalışanlara yönelik gerekli eğitimlerin etkin ve etkili bir şekilde verilmesi sağlanır. Her sene Yıllık Eğitim Planı gerekli standartlar, bölümlerden gelen taleplere ve tespit edilen ihtiyaçlara uygun olarak belirlenerek İnsan Kaynakları Departmanı tarafından hazırlanır. Sene içerisinde eğitimler, düzenli olarak kurumumuzun konferans salonunda gerçekleştirilir. Eğitimlerin değerlendirmeleri yapılır. Dış eğitimler ise, yine plan dahilinde İnsan Kaynakları Departmanı tarafından takip edilir.

Tatbikatlar

Kurumumuzda olası afet ve acil durumlara yönelik, acil durum planı ve talimatları oluşturulmuştur. Eğitim ve tatbikatları sene içerisinde İş Salığı ve Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.