Whatsapp

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI

1 Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

2 Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

3 Saygı ve İtibar Görme Hakkı

4 Mahremiyet Hakkı

5 Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

6 Bilgi Edinme Hakkı

7 Haberleşme Hakkı

8 Hastadan Rıza Alınması

9 Danışma (Konsültasyon) Hakkı

10 Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı

11 Tetkik ve Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı

12 Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı

13 Danışma (Konsültasyon) Hakkı

14 Müracaat ve Şikayet Hakkı

15 Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

16 Güvenliğin Sağlanması Hakkı

17 İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı

18 Tıbbi Özen Gösterilmesi

19 Refakatçi Bulundurma Hakkı

 

HASTA SORUMLULUKLARI

1  Bilgi Verme Sorumluluğu

2 Önerilere Uyma Sorumluluğu

3  Planlanan Tedaviyi Reddetme Sorumluluğu

4 Tetkik ve Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu

5 Hastane Kural ve Uygulamalarına Uyma Sorumluluğu

6 Saygı Gösterme Sorumluluğu

7 Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu

8 Uygunsuz Talepte Bulunmama Sorumluluğu

9 Ziyaret Kurallarına Uyma Sorumluluğu

10 Tazmin Etme Sorumluluğu