Whatsapp

Kalite Politikamız

 Kalite Politikamız

  • Kurumsal amaç ve hedeflerimiz, misyon ve değerlerimiz paralelinde belirlenmiş olup uygunluğu değerlendirilmektedir.
  • Kurumumuzda kalite hedefleri belirlenmiş olup ilgili departmanların kalite yönetim departmanı ve üst yönetimin de katılımıyla gözden geçirmeler yapılmaktadır.
  • Kalite yönetim sisteminin yerine getirilmesi ve sürekliliğin sağlaması için kurumumuzda aktif bir kalite departmanı mevcuttur. Düzenli aralıklarla Kalite Yönetimi Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Yönetimi, Gözden Geçirme toplantıları ile çalışmaların sürekliliğinin sağlanması için çalışmalar ve değerlendirmeler yapmaktadır.
  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileşmesi için çıktılar değerlendirilmekte, iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
  • Uygulanabilir gerekliliklerin yerine getirilmesi sağlanmaktadır.
  • Ulusal ve uluslararası sağlık standartlarının ışığında, teknolojiyi etik değerler çerçevesinde kullanarak, konforlu ve etkin sağlık hizmeti sunulmaktadır.
  • Hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliği ve sağlığının korunması, sonsuz konfor ve güvenilirlikle, açık, anlaşılır bir süreç doğrultusunda uygulanmaktadır.
  • İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştiren ve yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan kurum kültürü korunmaktadır.
  • Karşılıklı saygı, anlayış, güven ve iletişime dayalı ekip ruhumuzla çalışan motivasyon ve memnuniyetinin artırılmasına özen gösterilmektedir.
  • Alanlarında deneyimli uzman kadromuz ile kaliteden ödün vermeyen bir sağlık hizmeti anlayışı sunulmaktadır.

 

 Uzm. Dr. M. Serkan AYGIN                                                                 Melda AYGIN
Kurucu Ortak                                                                               Kurucu Ortak